O ESG

V dnešním globalizovaném světě neznamená úspěch pouze finanční zisk, ale také převzetí odpovědnosti za své aktivity, které mají dopad na společnost.

ESG je soubor strategií k začlenění udržitelnosti a sociální odpovědnosti do obchodního modelu podniků tak, aby naše planeta zůstala místem pro kvalitní život i pro další generace.

Zpráva o udržitelnosti slouží k prokázání společenské odpovědnosti a udržitelnosti podniku v oblasti environmentální (E), sociální (S) a v oblasti vedení společnosti (G).

Číst dále

Certifikace

Proč?

Proč?

Certifikace jednotlivých oblastí ESG Vám poskytne ucelenou představu o stavu výkonnosti podniku v jednotlivých aspektech. 

Komunikací skrze certifikaci zvýšíte důvěryhodnost a atraktivitu Vašeho podniku, díky čemuž zvýšíte jeho konkurenceschopnost.

ESG je stále se vyvíjejícím trendem, tak se přidejte, ať Vám neujede vlak! 

Jak?

Jak?

Postup certifikace je následující:

  1. Registrace a vyplnění základních informací o podniku
  2. Obdržení ověřovacího emailu
  3. Vyplnění dotazníků
  4. Vyhodnocení a obdržení bodů
  5. Obdržení certifikátu, který bude ke stažená ve Vašem profilu

Certifikace by se měla opakovat každý rok, abyste mohli sledovat progres a stanovit si priority.

Kde?

Kde?

Pro registrování se/ přihlášení do certifikace klikněte zde

Naše mise

Účelem NaESG je certifikace a demystifikace procesů ESG. Chceme vám poskytnout informace o každé oblasti ESG, tzn. environmentální, sociální a řízení podniku. Zároveň chceme vysvětlit jejich fungování a implementaci v rámci firmy tak, aby se staly každodenní praxí, a to včetně jejich následného vyhodnocování. Firmy, ve kterých jsou principy úspěšně implementovány mohou obdržet certifikace, na základě nichž budou schopny prokázat svou výkonnost v konkrétních oblastech a tím svou společenskou odpovědnost a udržitelnost. Díky certifikátu firmy též zvýší svou konkurenceschopnost a podpoří svou důvěryhodnost vůči stakeholderům.

Co již AKA splňuje

Co již AKA splňuje

Více

2024 © AKA I Certifikace AKA | Obsah S.M.A. | Web FMM | Nastavení cookies | Redakce FenomioFlow